Honda Acord przeróbka

Prace przeprowadzone na lampach:

- Przeróbka z wersji amerykańskiej na europejską


Powrót